תן ID לתמונה ובCSS תרשום כך:

{;id{position: absolute#

כתוב את הכותרת כאן

תן לתמונה- Z-INDEX:1 כדי שיעלה מעל אלמנט שמתחתיו וזהו:)

Days
Hours
Minutes
Seconds